คีตฌาณ์ (คณิตยา)
รวมเรื่องสั้นสมัยเรียน 10 เรื่อง ประกอบด้วย สัญญาฝากใจ เพื่อนใจ พนันเรียนพนันรัก ช่องว่างระหว่างใจ จอมเกเร งามงอน ภาพถ่ายยอดเยี่ยม...ประจำปี 2539 เจ้า...