เบญจามินทร์
เสียงยิปซีเล่าอ้างถึงตำนานแห่งจักรวาล เรื่องการล่มสลายของมหาอำนาจสหพันธ์คาออส พร้อมดวงจิตอันเจิดจรัสได้ถูกส่งไปจุติใหม่ เพื่อเป็นต้นกล้าพิสูจน์...