เบญจามินทร์
สืบเนื่องจากรัตนมณีแห่งดวงดาว ผ่านคำท้าทายของมหาเทพเซเรสเพื่อส่งต่อให้โดเรียส... 'กลับไปเถอะรัตนมณีแห่งข้า กัลยาผู้เป็นดวงชีวินแห่งโดเรียส กลับไป...