เบญจามินทร์
เมื่อมนุษย์โหยหาอำนาจ จึงค้นหารัตนมณีในตำนาน...หมายครอบครอง พลอยพระอาทิตย์...น้ำตาพระจันทร์...พลอยแห่งดวงดาว ดีชั่วล้วนผิดแผก สองสิ่งดุจสองด้าน ม...