Zeren Zarviiolar
เมื่อ 'กัลเบล' เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ 'เซอร์โคเนีย' ผู้คนในเมือง รวมถึงกระทั่งเจ้าผู้ครองเมืองถูกสาปให้เป็นหินโดยมังกรตัวหนึ่ง ...