ธิดารัตน์ นัยรัตน์
หนังสือทำมือเล่มที่สอง ต่อจาก "รวมเรื่องเล่าในทวิตเตอร์" หนังสือที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่องเที่ยวในเมือง "ปูซาน" ทั้งในเรื่องของการเดินทาง และสถานท...