Icon Close
ขอใบเสร็จ
วิธีการขอใบเสร็จช้อปช่วยชาติ

1. Login เข้าสู่ระบบ

2. เข้าไปที่ www.mebmarket.com/index.php?action=ShopCampaign

3. คลิกที่ปุ่มขอใบเสร็จ

4. เลือกช่วงเวลาที่ทำการซื้ออีบุ๊ก

5. กดดาวน์โหลดใบเสร็จ

คำถามที่พบบ่อย
1. ซื้อ mebcoin ทีเดียว 15,000 บาท แล้วมาขอใบเสร็จทีเดียวเลยได้ไหมคะ ?
พี่เมพตอบ : การซื้อ mebcoin ยังไม่ถือเป็นการซื้อหนังสือครับ ฉะนั้น ไม่สามารถขอใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้า ซื้อ mebcoin แล้วเอา mebcoin ไปซื้อหนังสือ ตรงนี้สามารถขอใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ครับ
2. ถ้าซื้อผ่าน website ของ meb แต่แอพฯ ที่อ่านเป็น ios จะได้ใบเสร็จไหมคะ ?
พี่เมพตอบ : ได้ครับ ซื้อใน safari บน iPhone ก็ได้ แต่กรณีที่ไม่ได้ใบเสร็จ คือ การซื้อผ่าน in-app purchase ของ apple เพราะกรณีนี้ จะถือว่า apple เป็นคนขายครับ
3. จะได้รับใบเสร็จรวมกันทุกการสั่งซื้อเลยใช่ไหม ?
พี่เมพตอบ : ไม่ใช่ครับ การสั่งซื้อ 1 ครั้งจะได้รับใบเสร็จ 1 ใบ หากสั่งซื้อ 10 ครั้งจะได้รับใบเสร็จ 10 ใบครับ
4. ซื้ออีบุ๊กช้อปช่วยชาติ จ่ายเงินผ่าน rabbit line pay ก็ได้ใช่ไหมคะ ?
พี่เมพตอบ : ได้ครับ
5. ช้อปช่วยชาติ ใช้ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะหนังสือที่ซื้อในวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ที่มีสัญลักษณ์ช้อปช่วยชาติเท่านั้นใช่ไหมคะ ?
พี่เมพตอบ : ใช่ครับ เฉพาะเล่มที่มีสัญลักษณ์ช้อปช่วยชาติเท่านั้น ที่จะขอใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
6. แอคเคาท์ที่ใช้ซื้อ เป็นคนละคนกับผู้ใช้สิทธิลดหย่อนได้ไหมคะ ?
พี่เมพตอบ : ได้ครับ ตอนจบโครงการจะมีให้กรอกรายละเอียด ว่าต้องการให้ออกใบเสร็จในชื่อใครครับ
7. ซื้อ Buffet สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?
พี่เมพตอบ : ซื้อ Buffet ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ครับ
8. ทำไมจึงไม่พบรายการหนังสือที่ซื้อในใบเสร็จช้อปช่วยชาติ ?
พี่เมพตอบ : อีบุ๊กที่ซื้อจะไม่อยู่ในรายการใบเสร็จช้อปช่วยชาติ ถ้า คุณนักอ่านทำการซื้อผ่านระบบ IOS หรือ การ Redeem ด้วยคะแนน The 1 Card หรือ อีบุ๊กเล่มนั้น ๆ ไม่เข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ
9. ทำไมใบเสร็จที่ได้รับจึงไม่ใช่ใบกำกับภาษี (VAT) ?
พี่เมพตอบ : อีบุ๊กได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้ได้รับเอกสารเป็นใบเสร็จครับ