ฟิสิกส์ เว้ย..เฮ้ย !!! เล่ม 2 ระดับ ม.ปลาย ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 1

ฟิสิกส์ เว้ย..เฮ้ย !!! เล่ม 2 ระดับ ม.ปลาย ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 1

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียนmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book rating
- 5 Stars From 1 Ratings -


ราคาปก : 359.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 30.32 MB
ราคาขาย : 0.00 บาท
ชนิดไฟล์ : pdf
ประหยัด : 100.00%
จำนวน : 429 หน้า
วันที่วางขาย : 29 มิถุนายน 2558
เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ
 
Contact us