ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 18 ม.ค. 60

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 18 ม.ค. 60

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียนmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book rating
- 5 Stars From 5 Ratings -


ราคาปก : 499.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 45.7 MB
ราคาขาย : 0.00 บาท
ชนิดไฟล์ : pdf
ประหยัด : 100.00%
จำนวน : 856 หน้า
วันที่วางขาย : 05 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นหนังสือฟิสิกส์ ที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ
 
Contact us