ลัลน์ชนา
การละอายใจหรือเกรงกลัวต่อบาปควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำให้ใครสักคนหรือตัวเองเป็นทุกข์ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ผมมั่นใจว่าตัวผมเป็นสุขดี ส่วนคุณเองก็ม...