พิชชากร
“เป็นนางบำเรอของฉันไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน...เพราะเธอก็ไม่มีอะไรเหลือให้ต้องเสียดายอยู่แล้วนี่รินรดา” คาร์รีมเย้ยหยัน “เผียะ!! ถึงฉั...