อิงธารา
ฝาก ‘เดือนอ้าย’ ไว้กับ ‘พลรบ’ ก็ไม่ต่างจากฝากปลาย่างหอมๆ ไว้กับแมว ทว่าปลาย่างกลับอยากเข้าไปอยู่ในปากแมวเช่นกัน… &...