มาตานานา
หื่น ห่าม ปากหมา ลีลามาก ท่ายากเยอะ หัวใจรักเพื่อเธอคนเดียว ลงชื่อ...พี่ยักษ์สุดหล่อ ******************************** “วันนี้อ่อยแต่หัวค่...