รอยฝัน
ใช่! เธอมีเป้าหมาย มีแผนการ แต่สิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ชายคนไหน และเธอก็ไม่มีปัญญาหรือความตั้งใจจะไปรับผิดชอบอะไรใครด้วยเช่นกัน ...