แพรวโพยม
“คุณคิดจะทำอะไรอีก” “ฉันต่างหากที่ต้องถามประโยคนั้น คุณคิดจะทำอะไรลูกๆ ของฉัน” ‘ลูกๆ ของฉัน’ แสดงอำนาจในสิทธิ์ข...