สกายควีน
ชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิต เธอทำให้เขาเกือบสูญเสียพ่อ เธอต้องกำเนิดลูกน้อยมาทดแทนเขา คำโปรย เอี๊ยด! ปีแสงลากชั้นสเตนเลสที่บรรจุเครื่องมือแพทย์มากชิ้นมาไ...