ภาริณ
เขา : เพราะความหื่นอยู่ในดีเอ็นเอ เธอ : นับวันใจเธอก็ยิ่งบางเพราะเขา ********** เธอพยักหน้า แล้วก็ขัดพื้นห้องน้ำต่อ ทว่าก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้ง เมื่อเห็...