ภาริณ
คืนวันสองเรา(&เบบี้ส์) เป็นเล่มพิเศษต่อจาก คืนหวานวันเสน่หา จะเล่าถึงเฮียธรรศกับน้องเฟิร์น และลูกๆๆ ครอบครัวลูกดกจะอบอุ่นน่ารัก(แอบหื่น)ขนาดไหน ติ...