สุนิตย์
เพราะไม่อยากเสียไร่ เสียโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟให้กับกาฝากที่พ่อของตนเอามาเลี้ยงไว้ คริสเตียน จึงยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองเกลียดอย่างอุรัสยาตามที่บิดา...