ภาริณ
เขาลืมเธอทั้งที่เคยสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอ คำสัญญานั่นคงเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเขา ก็ตอนนั้นเธอแค่สิบขวบ นมก็ยังไม่ขึ้น! เขาจะจำได้อย่างไร .........