โม พิมพ์พลอย
แสงจันทร์ของโรมเป็นผลงานสมัยแรกๆ ของนักเขียน ต้นฉบับที่นำมาให้โหลดอีบุ๊กนี้ เป็นต้นฉบับแรกที่ไม่มีการแก้ไขเนื้อหาใดๆ นอกจากจัดหน้าและตรวจคำผิด คือจะคง...