โม พิมพ์พลอย
หลังผ่านพิธีจี๋หลี่.. สวรรค์เล่นตลกอะไรกับนาง! ไฉนนางถึงได้รับราชโองการจากองค์ฮ่องเต้ จู่ๆ ก็กลายมาเป็นจินหวังเฟยได้เล่า นางเป็นแค่คุณหนูใหญ่สก...