โม พิมพ์พลอย
คำโปรย การแต่งงานโดยปราศจากความรัก วันหนึ่งถูกขอหย่าและพินัยกรรมที่เปิดออกมาก็ต้องการให้เขาและเธอหย่าขาดจากกัน ทว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีนั้น เขา...