สิรินรชา นาถธีรธาดา
มาลินี พิริยะกุลวงศ์...สาวมั่นที่ใช้ชีวิตแต่งกับงาน หน้าฉากคือหญิงสาวผู้น่าอิจฉา ทว่าใครจะรู้ว่าชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็น แล้ววันหนึ่งอดีตก็ตา...