รายาเสน่ห์จันทร์
‘ชีวิตที่ผกผันพาไอยรามาสู่ไร่เดือนรัก... ครอบครัวเทวินทร์ฟูมฟักเธอจนแข็งแกร่ง... ...