รายาเสน่ห์จันทร์
‘เบื้องหลังความร่ำรวยของบิดาคือตราบาป... กวิณาละทิ้งทุกอย่างมาดูแลมารดาที่เสียสติ และต้องเผชิญหน้าโจทก์เก่าอย่างเดือนเดวา ที่เลื่อนขั้นข...