ญนันทร
เพราะรักไม่อาจกะเกณฑ์ ที่คิดจะให้เป็นจุดจบ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า 'เรา' สำหรับวันสุข การแอบรักพิชญ์ คือความสุขที่หล่อเลี้ยงหัวใจ ควา...