ญนันทร
หลังจากมีเรื่องกับ เรืออากาศเอก ปราณนต์ ลูกชายคนใหญ่คนโตในกองทัพอากาศด้วยการโกนผมเขาจนแหว่งเพื่อเย็บแผล ธารธารา พยาบาลสาวแห่งกองทัพอากาศจึงภาวนาว่าชาต...