ญนันทร
สำหรับสรัลชนา เพราะมีตาแต่หามีแววไม่ เธอจึงคิดว่าหนุ่มสูงศักดิ์ที่เพิ่งก้าวเข้ามาเป็นเจ้านายใหม่ คือมารสังคมที่เคยข่มเหงรังแกเธอ ความหุนหันพลันแล่นทำใ...