ญนันทร
"พริมา นักศึกษาแพทย์ปีหก เกิดอุบัติเหตุตกน้ำป๋อมแป๋ม พอขึ้นฝั่งมาอีกที พบว่าตนเองกลายเป็นแม่หญิงพลับพลึง ตัวตึงแห่งอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าท้ายส...