ธีรตี
*นิยายเรื่องนี้เคยตีพิมพ์กับ สนพ. แสนรัก* -โ ป ร ย- ‘นิศามาศ’ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของพนักงานทำความสะอาดจนๆคนหนึ่งจะได้ก้าวกระ...