อัคนี
เขารักเธอมาเกือบสองร้อยปี และจะรักเรื่อยไปอย่างนี้ทุกชาติภพ!