ลายรุ้ง
นิยายแนวรัก ผสมเร้นลับไสย์ศาสตร์ มนตร์ดำ “ภูผาป่าแก้ว” เป็นนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กับ สนพ. ซิมพลีบุ๊ค-แมงมุม ซึ่...