ลายรุ้ง
พีระมิดทราย เป็นนิยาย โรแมนติก-กึ่งทะเลทราย พีระมิดทรายศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องเสี่ยงทำนายชะตาความรัก ระหว่างจามิล กับนีรนารา..ที่ต้องใช้หัวใจเป็นสิ...