ลายรุ้ง
พีระมิดทราย เป็นนิยายรักโรแมนติกแนวกึ่งทะเลทราย พีระมิดทรายศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องเสี่ยงทำนายชะตาความรัก ระหว่างจามิล กับนีรนารา..ที่ต้องใช้หัวใจเป...