ลายรุ้ง
ท่ามกลางแสงสุดท้ายแห่งยามสนธยา..เมื่ออาทิตย์ใกล้ลาลับเส้นขอบฟ้าถึงเวลาแห่งม่านรัตติกาลเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณ จากนั้นเพียงไม่นานม่านสีทอ...