ณลีนิน (รวีจันทร์)
(ร่ายรักเร่...เดิมตีพิมพ์กับ สนพ.สมาร์ทบุ๊ค หมดสัญญาแล้วผู้เขียนจึงได้นำมารีพริ้นท์เป็น ebook) วีนัสรินทร์ หรือ ซาลิน ดาราสาว มีบางคนเปรียบเธอเป็...