ณลีนิน
...การแก่งแย่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของสามตระกูลใหญ่ในนาดิมบาซ ทำให้พลอยระรินทร์ อยู่ในฐานะลำบาก ในเมื่อ...เธอถูกกำหนดให้ตกเป็นเหยื่อบูชายัญทางกามารมณ์...