เชอโรกี
เพราะโปรเจคลับที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ข้าวหวานต้องเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูหมอก และเธอก็ได้พบกับเขา คนนำทางหนุ่มผู้กำความลับบางอย่างของภูหมอกไว้ -----------...