เบญจามินทร์
สัตย์สัญญาที่ให้ไว้ ร้อยรัดสองดวงใจให้กลับมาพบกันอีกครา . . ในคืนที่แสงจันทร์ส่องกระจ่าง เมืองแห่งหนึ่งกลางหุบเขาถูกสายน้ำซัดสาดเข้าทำลายทุกสิ่ง ...