รมย์ชลี
เพราะว่ารัก....จึงจำต้องผลักไส เพราะเกรงว่า...เธอจะต้องพบกับเภทภัย หาก...ต้องอยู่ใกล้คนอย่างเขาที่มีอันตรายล้อมรอบตัว “อาเป็นคนเห็น...