รมย์ชลี
แม้เกิดมายากจนและไม่เคยเป็นที่ต้องการ เธอก็ยังฟันฝ่าอุปสรรคนานับปะการมาด้วยสมองและสองมือ โดยไม่เคยคิดยอมแพ้ต่อโชคชะตา ทว่า...คนบนฟ้ายังคงบันดาลความเลว...