เขมปัณณ์
นิยายเล่มนี้ มี 3 เล่มจบ (พร้อมเล่มพิเศษ "ภาพใต้หีบสินเจ้าสาว" ซึ่งสามารถแยกอ่านได้) ฟ่านรั่วเจี๋ย รู้ดีว่าบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะคับ...