เขมปัณณ์
นิยายขนาดสั้นเรื่องนี้ เป็นเล่มพิเศษของ นิยายเรื่อง "ฟ่านรั่วเจี๋ยอัปลักษณ์"ตำหนักเย็น ซึ่งสามารถอ่านแยกกันได้ ***** &...