เขมปัณณ์
Set ทาสราคะ องค์ชายใบ้ รวม 5 เล่ม จบ จ้าวเล่อซี คือองค์ชายใบ้ผู้มีจิตใจวิปริตบิดเบี้ยว เขาปกปิดใบหน้าตนด้วยหน้ากากสีขาว และคลั่งไคล้การอุ่นเตียง ...