กัณฑ์กนิษฐ์
“เรามาจ้องตากัน ถ้าคุณฟานหลบตาอีวี่แสดงว่าคุณฟานโกหกและมีเรื่องปิดบังอีวี่อยู่” อลิซาปีนขึ้นไปนอนอยู่บนเรือนกายของชายหนุ่ม และเมื่อเธอปีน...