กัณฑ์กนิษฐ์
ความรักจากเขา...เธอไม่ต้องการ ส่วนความรักจากเธอ...เขาไม่แยแส ไม่อยากได้ เธอก็ไม่ให้! อย่าหวังเลยว่าเขาจะได้มันไป! “ฉันเกลียดคุณ!” ชญานิ...