กัณฑ์กนิษฐ์
ไม่คลุมถุงชน ก็เหมือนถูกคลุมถุงชน! สกาวเดือน มั่งมีความสุข ถูกผู้ใหญ่จับโยนลงไปในกำมือของ ดันเต้ สเปนซ์ อภิมหาเศรษฐีผู้เย่อหยิ่...