กัณฑ์กนิษฐ์
ไม่คลุมถุงชน ก็เหมือนถูกคลุมถุงชน! ละอองดาว เจ้าของนามสกุลพบคนดี แต่กลับถูกส่งตัวไปพบคนเจ้าชู้เสียได้! หลังได้รับมอบหมายภารกิจเ...