กัณฑ์กนิษฐ์
ดีแลน คาชิอานี เพลย์บอยตัวร้าย ใช้ชีวิตเสเพลแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้น ชีวิตเต็มไปด้วยสีสันและความรื่นรมย์ มิเคลลา หรือคุณหนูมะลิ ...