กัณฑ์กนิษฐ์
หนึ่งเรื่องที่ ออสก้า เดอบาลา เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขา...หัวใจของผู้หญิงไม่อาจเชื่อถือได้ มารดาทรยศความรักที่บิดาของเขามอบให...